Wie is

Ik ben spiritueel therapeut, coach, trainer en  sjamaan.
Ik heb meer dan veertig jaar ervaring als leraar, maatschappelijk werker en healer. Als spiritueel heler en medium heb ik altijd gewerkt met energieën. Daarnaast ben ik vele jaren actief geweest als counselor, o.a. voor drugsverslaafden in New York.
Het grootste gedeelte van mijn leven heb ik in New York gewoond en gewerkt en sinds 21 jaar leef en werk ik nu in Nederland.

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van New York in Gezondheidszorg en Onderwijs en werkte daarna voor de gemeente New York, waar ik trainingen in HIV/Aids-educatie ontwikkelde voor spirituele helers. Deze trainingen zijn jarenlang als model gebruikt in de hele Verenigde Staten.

Urban shaman

Naast therapeut, coach en trainer ben ik ook ‘Urban Shaman’. Een sjamaan is een spirituele persoon met een helende gave, die met energie werkt en ‘dingen ziet’. De essentiële karakteristieken van een sjamaan zijn beheersing van energie als middel tot transformatie. Het woord ‘urban’ betekent: stedelijk, alles wat met een stad en haar bevolking te maken heeft. Het grootste deel van mijn leven heb ik in een stedelijke omgeving gewoond en gewerkt: New York, Atlanta, München, Amsterdam en nu in Almere.
Ik ben door mijn beide grootmoeders in de stad New York grootgebracht en gevormd in de sjamanistische traditie. Dat gebeurde in parken en appartementen, die als helende plaatsen fungeerden. Om deze opvoeding te eren en omdat ik in New York leefde, heb ik de titel ‘Urban Shaman’ aangenomen.
Als Urban Shaman verleen ik mijn diensten voornamelijk (maar niet uitsluitend) aan mensen in een stedelijke omgeving. Veel sjamanen wonen in een landelijke omgeving, ver van de stad en zijn daardoor moeilijk bereikbaar voor stedelingen. Daarbij hebben stadsbewoners doorgaans met andere problemen te kampen dan mensen die buiten de stad wonen.

Mijn werkwijze

Ik werk vanuit een holistische benadering. Dit houdt in dat ik in de behandeling gericht ben op de relatie ‘body, mind and spirit’. Deze benadering resulteert in stressreductie, een grotere productiviteit en een toename van de kwaliteit van het leven.
Als ervaren counselor/coach weet ik hoe ik me moet focussen op de persoonlijke behoeftes van de cliënt. Elke sessie die ik aanbied, is dan ook ontwikkeld en ontworpen voor de specifieke en unieke behoeftes het individu. De coaching is niet alleen leerzaam en informatief, maar nodigt de cliënt ook uit tot betrokkenheid en interactie binnen een veilige omgeving.