Mindfulness

Wat is mindfulness?

Mindfulness kan op vele manieren worden gedefinieerd. Bijvoorbeeld: volledig bewustzijn, aandachtig/ alert zijn, concentratie op het hier en nu, waarneming zonder oordeel en volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Ik geloof dat we van nature allemaal mindful zijn, maar dat het dagelijks leven ons hiervan kan afleiden.

Hoe kunnen we ons focussen op mindfulness?

In mijn aandachttraining benader ik mindfulness als een verbinding met jezelf en je omgeving. In een staat van mindfulness zijn, brengt welzijn en balans in de connectie body-mind-spirit. Het kan je helpen om meer flexibel te zijn in je dagelijks leven.

Ik gebruik de boeddistische meditatietraditie om deze staat van evenwicht en flexibiliteit te bereiken. Je vindt balans in je gezondheid, reduceert je stress, verbetert je relaties, vermindert depressie. In mijn optiek voert mindfulness je naar een staat van mededogen. Een voorwaarde is wel dat je van jezelf houdt en goed voor jezelf zorgt. Pas dan ben je in staat om anderen te begrijpen en te helpen.